Kľúč k naplneniu

Kľúč k naplneniu

„Teraz však takto hovorí Hospodin zástupov: Pouvažujte nad svojimi cestami.“ (HAGEUS 1:5, SEB)

Boh má pre vás a pre mňa naplánovaný veľký, úžasný a naplnený život, ale ak sme tvrdohlaví (pozri 2.Mojžišova 33:3), potom minieme to, čo pre nás má. Tvrdohlavosť a odmietanie počúvať a poslúchať Boží hlas, nás nútia ísť svojou vlastnou cestou a nebudeme schopní ďalej napredovať. Keď sa ocitneme v takomto stave, častokrát sa nedokážeme zastaviť a položiť si otázku, v čom je problém.

Dnešný verš opisuje dobu, keď bol Boží ľud nespokojný a mal mnoho problémov. Boh im vtedy povedal, aby začali uvažovať nad svojimi cestami. Mnohokrát, keď ich životy nie sú naplnené, hľadajú ľudia dôvod, prečo je tomu tak všade okolo, len nie u seba. Ak máte nenaplnené životy, urobte to, čo Boh povedal ľuďom v Starom zákone: „Pouvažujte nad svojimi cestami.“ Poproste Boha, aby s vami rozprával o „vašich cestách“ a dávajte pozor, čo hovorí. Musela som to urobiť mnohokrát a v dôsledku toho som musela zmeniť svoje myslenie, svoje motívy alebo aj svoje správanie.

Keď som po čase uvažovala nad svojimi cestami, zistila som, že som tvrdohlavá, zatvrdená srdcom, neústupčivá, pyšná a mnoho ďalších vecí, ktoré mi bránili v napredovaní. Ale, vďaka Bohu, On ma zmenil! Modlím sa, aby ma stále menil a nikdy neprestal.

Chcem všetko, čo Boh chce, aby som mala a nič, čo On nechce. Patrím Mu a ty tiež. Chce, aby sme mali šťastný, požehnaný a nádherný, spokojný a naplnený život. Ak nežijete takýto život, nájdite si čas a pouvažujte nad svojimi cestami. Poproste Boha, aby vám ukázal, čo je potrebné zmeniť a potom urobte to, čo vám hovorí, aby ste urobili.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Neboj sa spoznať pravdu o samom sebe, pretože ťa to oslobodí.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon