Len tomu venuj čas

Len tomu venuj čas

„… oznám mi svoju cestu, aby som ťa poznal [postupne sa s Tebou hlbšie, dôvernejšie zoznámil],…“ (EXODUS 33:13)

Keď trávime čas s Bohom, tak sa to stane zjavným. Staneme sa pokojnejšími, budeme lepšie vychádzať s ľuďmi, budeme šťastnejší a budeme rozhodní v každej situácii. Trávenie kvalitného času s Bohom je investíciou, ktorá prináša množstvo výhod. Začneme chápať čo sa Mu páči a čo Ho uráža. Čím viac času s Ním budeme tráviť ako s priateľom, tým viac sa Mu budeme podobať.

Trávenie času s Bohom spôsobí, že sa staneme citlivejšími na lásku, ktorú On chce skrze nás prejaviť ostatným. Naše svedomie nás upozorní, keď sa budeme s niekým rozprávať spôsobom, ktorý Ho neteší. Naše srdce bude smútiť, keď je On zarmútený a rýchlo povieme: „Oh Pane, je mi to ľúto.“ Rýchlo sa budeme chcieť ospravedlniť osobe, ktorú sme urazili a prichytíme sa, že hovoríme: „Je mi to ľúto. Nechcel som ti ublížiť.“ Zistíme, že povedať to nie je až také ťažké.

Keď Boh povedal Mojžišovi, že našiel priazeň v Jeho očiach (pozri Exodus 33:12), Mojžiš porozumel, že mu Boh hovorí, že môže požiadať o čokoľvek po čom túži jeho srdce. Mojžiš reagoval slovami, že len chce dôvernejšie spoznať Boha.

Mojžiš videl aké veľkolepé zázraky koná Boh, ale aj napriek tomu, najviac zo všetkého chcel len dôvernejšie spoznať Boha.

Modlím sa, aby túžbou vášho srdca bolo spoznanie Boha. Môžete Ho spoznať a počuť Jeho hlas tak jasne a dôverne, ako len sami chcete. Stačí, ak s Ním budete tráviť čas.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Boh nemá obľúbencov, má však dôverníkov.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon