Ľudia patriaci Bohu

Ľudia patriaci Bohu

„… Neboj sa, lebo som ťa vykúpil: povolal som ťa tvojím menom; môj si ty!“ (IZAIÁŠ 43:1)

Vlastníte niečo, čo je pre vás mimoriadne cenné, čo si vážite a obdivujete? Ak by ste videli ako s tým niekto zaobchádza neopatrne alebo riskuje, že sa to poškodí, nezarmútilo by vás to?

To isté cíti aj Boh. Ľudia patria Bohu. Sú Jeho stvorenia a Jeho Duch je zarmútený, keď vidí, že sa s nimi zle zaobchádza.

Nie každý má rovnaké životné povolanie, ale každá znovuzrodená osoba je Božím a Kristovým spoludedičom. Každý jednotlivec má právo na pokoj, spravodlivosť a radosť, aby boli ich potreby naplnené, aby ich Boh použil a aby videli, ako cez nich prúdi Jeho pomazanie.

Každý má rovnakú príležitosť vidieť ovocie vo svojej službe, ale ich ochota milovať iných má veľa spoločného s tým, koľko ovocia uvidia. Duch Svätý ku mne pred rokmi hovoril: „Jedným z hlavných dôvodov, prečo ľudia nechodia v láske je, že si to vyžaduje úsilie. Kedykoľvek budú chodiť v láske, bude ich to niečo stáť.“

Láska od nás vyžaduje, aby sme zadržali niektoré veci, ktoré by sme chceli povedať. Láska vyžaduje, aby sme nerobili niektoré veci, ktoré by sme chceli robiť, a aby sme sa vzdali vecí, ktoré by sme si chceli ponechať. Láska od nás vyžaduje mať s ľuďmi trpezlivosť.

Vzťahy nie sú vždy ľahké, ale pre Boha sú vždy dôležité, pretože On si váži ľudí. Musíme vynaložiť úsilie a obete potrebné na to, aby sme milovali ľudí tak, ako Boh chce, aby sme ich milovali, a aby sme Ho nezarmucovali.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Boh vidí ľudí ako svoje poklady, preto si dávaj pozor, ako s nimi zaobchádzaš.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon