Milosť – Božia moc daná zadarmo

Milosť - Božia moc daná zadarmo

… Boh každému udelil mieru viery. —RIMANOM 12:3

Ak si na svete dlhšie, tak si sa naučil, že je len pár dní, ktoré sa vyvíjajú presne tak, ako by sa ti páčilo. Našťastie, Boh nás nikdy nedá do situácie bez schopnosti sa v nej radovať.

Verím, že Boh nám dá svoju špeciálnu milosť do každej situácie. Rada definujem milosť takto: „Je to Božia moc, ktorá nám pomáha urobiť čokoľvek, čo potrebujeme urobiť“. Môžeš mať túto moc dnes, ale musíš ju prijať. Jediný spôsob, ako ju prijať, je vierou.

Rimanom 12:3 hovorí, že Boh každému udelil mieru viery.

Opýtaj sa seba dnes: Čo urobím so svojou vierou? Veríš sebe, ostatným alebo okolnostiam? Tak potom nežiješ milosťou, ale len vlastnou silou a prácou. A takto to nefunguje!

Avšak, keď uveríš a budeš dôverovať Bohu, že On urobí to, čo ty nevieš urobiť, tak Mu veríš. Potom milosť – Božia moc – príde cez kanál viery a uschopní ťa robiť veci, ktoré ohromia teba aj ostatných.

Tu je moja dlhšia definícia milosti: „Je to Božia moc, ktorá prichádza k nám zadarmo – znamená to, že nás to nič nestojí, len veriť Bohu – a uschopní nás urobiť s ľahkosťou to, čo by sme nikdy nemohli urobiť sami, akokoľvek by sme sa namáhali alebo snažili“.

Ver Bohu. On ti chce dať dnes svoju milosť.


Modlitba

Bože, viem, že život nie vždy pôjde spôsobom, akým ja chcem, ale dôverujem Ti. Vierou prijímam Tvoju milosť – moc, ktorú si mi dal zadarmo, aby mi pomohla prejsť cez akúkoľvek situáciu, ktorej dnes čelím.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon