Moc jednoty v Kristovi

Slepí vodcovia, ktorí cedíte komára a veľblúda prehlcujete! – MATÚŠ 23:24

Je ťažké uveriť, koľko je dnes denominácií a nezávislých cirkví a pritom je len jedna Biblia a jedno posolstvo.

V priebehu rokov, kvôli pýche a úzkoprsosti, ľudia pociťovali potrebu vymyslieť nespočetné množstvo cirkví a cirkevných skupín – dokonca aj rôzne verzie Biblie – aby podporili svoje rôzne výklady toho, čomu veria, že Biblia hovorí.

Uvedomujem si, že nikto z nás nemá 100 percentnú pravdu. Väčšina vecí, kvôli ktorým bojujeme, sú malicherné. V Matúšovi 23:24 Ježiš povedal farizejom, že precedili komára a prehltli ťavu. Boli takí zaujatí malými vecami, že im zabránili riešiť skutočne dôležité veci.

Ak dovolíme, aby predsudky, nenávisti a rozdelenia mali miesto v našich životoch, nebudeme ich môcť zastaviť. Len zhoda a jednota v Kristovej láske prinesie moc poraziť predsudky. Božia láska je vždy väčšia ako kritické, rozdeľujúce postoje k ostatným.

Modlitba

Duchu Svätý, odhaľ akýkoľvek hriech v mojom srdci, ktorý spôsobuje rozdelenie, predsudky či nenávisť akéhokoľvek druhu a ktorý ovplyvňuje môj život. Chcem chodiť v Tvojej láske a mať jednotu s mojimi bratmi a sestrami v Kristovi.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon