Moc vytrvalosti

Moc vytrvalosti

„A riekol: Pusti ma, lebo už vychádza ranná zora. Ale on povedal: Nepustím ťa, len ak ma požehnáš.“ (GENESIS 32:26)

Niekedy sa za niečo pomodlíte len pár slovami alebo pár vetami, a už na to nemyslíte. Inokedy sa však myšlienka, osoba alebo situácia stále vracia do vášho srdca a vy len jednoducho viete, že musíte pokračovať v tých modlitbách. Keď vám Duch Svätý znovu a znovu niečo pripomína, pravdepodobne vás vedie, aby ste sa naďalej za to modlili vytrvalo a odmietli sa vzdať.

V mojom živote sú veci, o ktorých viem, že sú Božou vôľou, pretože o nich vo svojom Slove jasne hovoril. Keď sa za nich modlím a prielom neprichádza, vrátim sa späť k Bohu a poviem Mu: „Som tu znova. Bože, nechcem znieť neúctivo, ale nebudem ticho, kým nepríde prielom.“ Niekedy hovorím: „Budem prosiť znova, Pane, a budem to robiť ďalej, kým neuvidím víťazstvo v tejto oblasti.“ Inokedy len ďakujem Bohu, že pracuje a pripomeniem Mu, že očakávam víťazstvo. Musíme byť ako Jákob a povedať: „Nenechám ťa odísť, kým ma nepožehnáš.“ Boh skutočne požehnal Jákoba a povedal, že tak urobil, pretože Jákob bol muž, ktorý vedel jednať s ľuďmi a s Bohom. Inými slovami, Jákob bol vytrvalý a nevzdával sa (pozri 1.Mojžišova 32:24-28).

Keď poznám Božiu vôľu, môžem sa podľa toho modliť a odmietnuť sa vzdať. Boh má radosť z osoby, ktorá je rozhodná a vo svojom Slove nás povzbudzuje, aby sme nezoslabli a neunavili sa. Vytrvalosť sa vypláca, preto sa držte svojich cieľov vo vašom živote, vrátane vašich modlitebných úloh. Kvôli odhodlaniu Jákob zvíťazil a jeho odmenou bolo nové meno a nový štart v živote.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Boh sa teší z rešpektu-plnej vytrvalosti.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon