Modli sa Slovo

Modli sa Slovo

„Hospodine, tvoje slovo stojí na veky na nebesiach [stojí pevne ako nebesia].“ (ŽALM 119:89)

Viete, že Boh k nám rozpráva prostredníctvom svojho Slova. My s Ním môžeme rozprávať skrze modlitbu, keď sa „modlíme Slovo“. Možno ste nikdy nepočuli frázu „modlite sa Slovo“ a premýšľate, ako to urobiť. Myslím si, že „modlenie sa Slova“, ako niektorí ľudia hovoria, je najjednoduchšou formou modlitby, ktorú má každý veriaci k dispozícii. Stačí si prečítať alebo zapamätať slová z Biblie a modliť sa ich ako osobnú modlitbu, alebo ich použiť v modlitbe za niekoho iného. Myslím si, že najlepší spôsob, ako to urobiť, je začať takúto modlitbu týmto: „Bože, Tvoje Slovo hovorí… (použi verš) a ja tomu verím.“

Ak by ste sa modlili za seba Slovo z Jeremiáša 31:3, povedali by ste niečo ako toto: „Bože, Tvoje Slovo hovorí, že si ma miloval večnou láskou a preto mi neustále činíš milosť. Ďakujem Ti, že ma tak veľmi miluješ, a že ma Svojou láskavosťou neustále priťahuješ k Sebe. Pomôž mi, Pane, byť si vedomý Tvojej lásky ku mne.“ Napríklad, ak by ste sa modlili to isté Slovo za svoju priateľku Susie, ktorá má problém uveriť, že ju Boh naozaj miluje, povedali by ste niečo ako toto: „Bože, Tvoje Slovo hovorí, že si miloval Susie večnou láskou a činíš jej milosť. Bože, vieš, že Susie má v poslednej dobe problém uveriť, že ju miluješ, preto Ťa žiadam, aby si jej pomohol prekonať túto pochybnosť skrze pravdu tohto zasľúbenia.“

Božie zasľúbenia sú pre vás, sú pre každého veriaceho a On miluje, ak poznáme Jeho Slovo a „modlíme sa Slovo“.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Boh ťa miluje takého, aký si a pomôže ti stať sa tým, kým ťa chce mať.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon