Nasleduj Božiu múdrosť, nie svoje vlastné pocity

Lebo Hospodin dáva múdrosť; z jeho úst pochádza známosť a umnosť. – PRÍSLOVIE 2:6

Život nie je zábava, ak dovolíme svojim pocitom, aby sa prejavili. Pocity sa menia zo dňa na deň, z hodiny na hodinu, dokonca z okamihu na okamih. Často nám klamú. Jednoducho nemôžeme dôverovať svojim pocitom.

Ako nasledovníci Krista sa však môžeme rozhodnúť ignorovať falošné emócie a žiť podľa pravdy a múdrosti. Dovoľte mi uviesť niekoľko príkladov…

Možno si sa ocitol v dave ľudí a vnímal si, akoby všetci rozprávali o tebe. To ešte neznamená, že naozaj rozprávali. Možno máš pocit, že ti nikto nerozumie, ale to neznamená, že to tak je. Možno sa cítiš nepochopený, neocenený alebo dokonca zneužitý, ale to neznamená, že si. To sú len pocity.

Potrebujeme byť zrelými, disciplinovanými ľuďmi, odhodlanými kráčať v Duchu. Vyžaduje to však neustály čin vôle – rozhodovať sa – radšej robiť veci Božím spôsobom ako svojim .

Aj keď sa občas môžeme cítiť bombardovaní negatívnymi emóciami, nemôžeme dovoliť týmto pocitom, aby kontrolovali a kazili život. Namiesto toho sa môžeme rozhodnúť nasledovať pravdu – zbožnú múdrosť, poznanie a porozumenie.

Modlitba

Bože, moje pocity často idú proti Tvojej múdrosti a pokúšajú sa ma oklamať, ale nedovolím im riadiť môj život. Veď ma v Tvojej pravde, aby som vedel zostať v spojení s Tebou a nebol kontrolovaný svojimi, neustále sa meniacimi, emóciami.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon