Nasleduj truhlu

… Keď uvidíte truhlu zmluvy Hospodina, svojho Boha, a kňazov Levitov, že ju nesú, vtedy sa i vy pohnete so svojho miesta a pojdete za ňou. – JOZUA 3:3

Čelíš práve teraz nejakým novým príležitostiam? Nech sú tie príležitosti akékoľvek, vždy je dôležité „nasledovať truhlu”. Čo tým myslím? No… niekedy sa v živote držíme starých, neľahkých situácií jednoducho len preto, lebo sú nám známe a bojíme sa vstúpiť na nezmapované územie. Inokedy sú časy, kedy vnímame niečo nové a chceme do toho vstúpiť hneď – skôr, ako je Božie načasovanie, aby sme to urobili.
V Jozue 3:3 Boh hovorí Izraelu o nasledovaní truhly zmluvy. Truhla reprezentuje Božie pomazanie… Božiu prítomnosť… Božiu vôľu. Je pre nás veľmi dôležité naučiť sa nasledovať Božiu vôľu a nie našu vlastnú, alebo vôľu ostatných.

Boh má plán pre teba aj pre mňa a jediný spôsob, ako tento plán naplniť, je nasledovať tú truhlu alebo Božiu vôľu a nie svoje telo, iných ľudí, či svoje emócie.

Pamätaj si dnes, nech je Božia vôľa pre tvoj život akákoľvek, On nájde spôsob, aby si ju naplnil.

Modlitba

Bože, viem, že potrebujem „nasledovať truhlu“ ako Izraeliti. Na mojom načasovaní pre nové príležitosti nezáleží… záleží len na Tvojej vôli. Ako Ťa nasledujem, viem, že nájdeš spôsob, ako naplniť Tvoj plán pre mňa.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon