Nemodli sa „len“ modlitby

Nemodli sa „len“ modlitby

„Doneste celý desiatok (celú desatinu vášho príjmu) do domu pokladu… a nože ma potom zkúste v tom, hovorí Hospodin Zástupov, či vám nepootváram nebeských prieduchov a nevylejem vám požehnania až prehojne.“ (MALACHIÁŠ 3:11)

Jednou z modlitieb, ktorú počujem, že sa ľudia často modlia, a aj ja som sa ju modlila mnohokrát, je modlitba, ktorá sa volá „len“ a znie asi takto: „Teraz, Pane, len Ti ďakujem za jedlo,“ „Bože, len Ťa prosíme, ochraňuj nás,“ „Otče, len prichádzame k Tebe dnes…,“ „Och, Bože, keby si nám len pomohol v tejto situácii, boli by sme veľmi vďační…”. Vidíš čo tým myslím? Znie to, ako by sme sa báli požiadať Boha o viac.

Slovko „len“ (angl. just, pozn. prekl.) môže znamenať „spravodlivý“ alebo „fér“, ale môže tiež znamenať „dosť málo, aby ste to dostali“ alebo „na hrane“. Boh nám chce dať nesmierne, prehojne, nad rámec všetkého v čo môžeme dúfať, prosiť alebo myslieť (pozri Efežanom 3:20). On chce otvoriť nebeské okná a vyliať požehnanie, tak prečo by sme mali k Nemu prichádzať a prosiť len toľko, aby sme sa pohli ďalej? Prečo by sme mali pristupovať k Bohu akoby sme sa báli požiadať o oveľa viac? Keď k Nemu pristupujeme takto, zdá sa, ako by sme ani neverili, že On je veľkorysý a dobrý. Musíme si uvedomiť, že On nie je Bohom ktorý dáva „len“ dostatok na to, aby sme sa ledva pohli, ale On nás chce požehnať prehojne, tak ako to zasľubuje verš pre dnešok.

Boh nechce počuť ustráchané, neisté „len“ modlitby. On chce počuť odvážne, sebavedomé modlitby naplnené vierou, ktoré sa modlia ľudia, ktorí sú v bezpečí vo svojom priateľskom vzťahu s Ním.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Pokiaľ ide o modlitbu, modlitba „len“ jednoducho nestačí.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon