Nielen na samom chlebe

Nielen na samom chlebe

„… nie na samom chlebe žiť bude človek, ale na všetkom tom, čo vychádza z úst Hospodinových, žiť bude človek.“ (DEUTERONOMIUM 8:3)

Počas rokov, kedy moja služba nerástla tak, ako som chcela, som bola frustrovaná a nespokojná. Postila som sa, modlila som sa a vyskúšala som všetko, čo som vedela, aby som sa pokúsila prilákať oveľa viac ľudí na moje konferencie.

Pamätám si, ako som sa sťažovala a často som bola rozrušená, keď mi Boh nedal takú účasť ľudí, akú som chcela. Boh ma často skúšal tým, že dovolil, aby účasť a nadšenie ľudí bolo menšie, ako som si priala. Keď som odchádzala z takýchto stretnutí, pýtala som sa: „Čo robím zle, Bože? Prečo mi nežehnáš? Postím sa. Modlím sa. Dávam a verím, ale Ty sa nepohybuješ v mojom záujme!“ Bola som taká frustrovaná, až som si myslela, že explodujem. Opýtala som sa Boha: „Bože, prečo neodpovedáš na moje modlitby?“

On so mnou rozprával a povedal mi: „Joyce, učím ťa, že človek nežije iba z chleba.“ Rovnaké slová hovoril Izraelitom, keď cestovali púšťou do zasľúbenej zeme oveľa pomalším tempom, než dúfali. Povedal im, že to bolo naplánované tak preto, aby ich to pokorilo, otestovalo, a aby sa dokázali. Aby sa naučili, že človek nežije iba z chleba, ale z Božieho Slova.

Nepáčila sa mi myšlienka, že ma Boh pokoruje a testuje, ale uvedomila som si, že to, čo mi chce Boh povedať tým, že „človek nežije iba chlebom,“ bolo to, aby som túžila po Ňom viac, ako po čomkoľvek inom. Moja služba začala rásť, ale až potom, keď bol Boh na prvom mieste v mojom živote. Keď budete spokojní „iba“ s Bohom, potom vám môže dať ďalšie veci, ktoré by ste chceli mať. On je náš skutočný chlieb v živote a skutočná výživa pre našu dušu.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Odmietni žiť len na samom chlebe. Chci Boha oveľa viac, než čokoľvek iné.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon