Obnov svoju myseľ

Obnov svoju myseľ

„A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa [úplne] premeňte obnovením svojej mysli, aby ste zkúšali [vy osobne], čo je vôľa Božia, to, čo je [v Jeho očiach pre vás] dobré, ľúbe a dokonalé!“ (RIMANOM 12:2)

Keď som mala deväť rokov, prijala som Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa. Uvedomila som si svoj hriešny stav a hľadala som odpustenie u Boha prostredníctvom Ježiša. Narodila som sa z Ducha, ale v tom čase som v skutočnosti ani nerozumela, čo sa stalo v mojom živote. Nepoznala som žiadne vyučovanie, takže som zostávala v tme, aj keď vo mne žilo Svetlo.

Ako mladá som bola verná v chodení do cirkvi, bola som pokrstená, chodila som na rôzne vyučovania a robila som všetko to, čo som si myslela, že musím robiť, ale nikdy som nezažívala blízkosť a intimitu s Bohom. Verím, že mnoho ľudí je aj dnes v tejto situácii a mnohí v nej boli aj v minulých storočiach.

Aj keď som urobila všetko pre to, aby som bola „nábožná“, dozvedela som sa, že Ježiš nezomrel, aby nám dal náboženstvo. Zomrel, aby nám dal osobný vzťah s Bohom prostredníctvom samého seba a skrze moc Ducha Svätého, ktorého poslal, aby prebýval v každom veriacom.

Ako som už spomenula, narodila som sa z Ducha, ale chýbalo mi poznanie toho, čo to naozaj znamená. Ľudia môžu byť veľmi bohatí, ale ak veria, že sú chudobní, ich život sa nebude líšiť od života tých, ktorí v tej chudobe naozaj žijú. Ak ľudia majú veľké dedičstvo, ale nevedia o tom, nemôžu ho použiť.

Verš pre dnešok hovorí, že Boh má pre nás plán. Jeho vôľa pre nás je dobrá, prijateľná a dokonalá, ale predtým, ako zažijeme túto dobrú vec, ktorú Boh pre nás naplánoval, si musíme úplne obnoviť svoju myseľ (pozri Rimanom 12:1-2). Obnovujeme svoje mysle a získavame nové prístupy a ideály štúdiom Božieho slova. Musíme sa naučiť myslieť tak, ako myslí Boh!

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Rozmýšľaj tak, ako rozmýšľa Boh!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon