Obrovská moc v mene Ježiš

Preto aj Boh jeho povýšil nad všetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno, aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí ponebeských a pozemských i podzemských. – FILIPANOM 2:9-11

Veľa ľudí – vrátane kresťanov – nemá ani potuchy o obrovskej moci toho mena Ježiš.

Rozmýšľal si niekedy o dôležitosti mena? Meno osoby reprezentuje a zosobňuje jeho charakter a odlišuje ho od ostatných. Vždy, ak niekoho voláme menom, niečo o tej osobe prehlasujeme.

Tak isto, ak povieme meno Ježiš, nepovieme len nejaké meno. Prehlasujeme meno, ktoré stelesňuje moc – nie ľudskú moc, ale celú moc a autoritu Boha (pozri Kološanom 2:9-10).

Keď hovoríme to meno, opisujeme tú Osobu. Ježiš znamená „Záchranca“ a podľa toho, čo pre nás urobil, Ho aj voláme – On nás zachránil od hriechu, od našich zlyhaní a od okolností, ktoré nie sú podľa Jeho vôle (pozri Matúš 1:21).

Mnoho ľudí chce zažívať duchovnú moc, no nerozumie, že na to, aby ju mohli uvoľniť, potrebujú prehlasovať meno Ježiš vierou. Toto úžasné meno bolo dané tým, ktorí veria. Ako Božie dieťa prehlasuj vierou Jeho meno dnes.

Modlitba

Bože Otče, vierou prehlasujem meno Ježiš nad každou okolnosťou vo svojom živote. Ďakujem Ti za zachraňujúcu moc Tvojho Syna.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon