Osloboď svojich nepriateľov

Osloboď svojich nepriateľov

Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú [ktorí sú voči tebe krutí]; dobrorečte a nezlorečte. —RIMANOM 12:14

Keď jednáme so zraneniami z minulosti, tak všetci vieme, že je správne odpustiť, aj keď je to ťažké. Napriek tomu, len niekoľkí z nás urobia ďalší krok, ktorý od nás Boh žiada.

Bežnou mylnou predstavou je, že jediné, čo potrebujeme urobiť, je rozhodnúť sa odpustiť a tým naša práca skončila. Ježiš však povedal: „Dobrorečte a modlite sa za tých, ktorí vás preklínajú, žehnajte (Božiu priazeň) tých, ktorí vás potupujú [vyčítajú, nadávajú, znevažujú, zneužívajú]!“ (Lukáš 6:28). Okrem toho, Rimanom 12:14 hovorí, že máme dobrorečiť tým, ktorí nás prenasledujú a s nami kruto zaobchádzajú.

Máme aktívne žehnať našich nepriateľov. Boh nás volá, aby sme udeľovali milosť ľuďom, ktorí si to nezaslúžia. Prečo?

Keď odpustíš, tak dáš priestor Bohu, aby ťa uzdravil. Osobe, ktorá ťa urazila, to úprimne povedané veľa neurobilo. Keď ju však požehnáš, tak tým poprosíš Boha, aby jej zjavil pravdu, aby mohla činiť pokánie a zažiť skutočnú slobodu od Boha. Odpustenie oslobodí teba… žehnanie svojim nepriateľom, oslobodí ich.


Modlitba

Bože, ďakujem Ti, že mi pomáhaš chodiť v odpustení, ale nechcem sa tam zastaviť. Prosím Ťa, požehnaj tých, ktorí ma zranili. Tak, ako si priniesol uzdravenie do môjho života, prines uzdravenie aj im, aby mohli zažívať Tvoju dobrotu a chodiť v Tvojej láske.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon