Ovocie Ducha

Ovocie Ducha

„Ale ovocím [Svätého] Ducha je láska, radosť (veselosť, potešenie), pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť (miernosť) a zdržanlivosť…“ (GALAŤANOM 5:22-23)

Keď sme naplnení Duchom Svätým, vidíme, ako sa skrze nás prejavuje Jeho ovocie. Máme pokoj a radosť, sme dobrí k ľuďom. Ježiš nám prikázal milovať sa navzájom tak, ako On miloval nás. Pre svet je dôležité, aby videl prejavy tejto lásky. Ľudia vo svete sú hladní po pravde a potrebujú vidieť, že Boh môže ľudí zmeniť. Potrebujú vidieť Božiu lásku v akcii, aby boli hladní a smädní po Ňom.

Biblia nás vyučuje, že máme byť svetlom a soľou (pozri Matúš 5:13-14). Svet je v temnote, ale kresťania naplnení Duchom Svätým prinášajú svetlo všade tam, kde idú. Svet je bez chuti, ale kresťania prinášajú soľ (chuť) do života, keď sú prítomní.

Ako kresťania máme pred sebou veľkú prácu a vždy by sme mali byť citliví na Ducha Svätého, pokiaľ ide o to, ako zaobchádzať s ľuďmi. Boh je v nás a prostredníctvom nás oslovuje svet, sme Jeho osobnými zástupcami (pozri 2. Korinťanom 5:20).Vzhľadom na túto skutočnosť Pavol povedal, že by sme sa mali chopiť Božej priazne, ktorá nám je ponúknutá. Musíme pracovať s Duchom Svätým, aby sme naplno rozvíjali ovocie Ducha, aby sme sa mohli správať spôsobom, ktorý oslavuje Boha a priťahuje ľudí k Nemu.

Ovocie Ducha sa rozvíja, keď prechádzame životnými ťažkosťami a s Božou pomocou pokračujeme v zaobchádzaní s ľuďmi tak, ako by s nimi zaobchádzal On. Zostaňte silní v Pánovi a pamätajte si, že svet vás pozoruje a potrebuje, aby ste boli svetlom a soľou.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Bez ohľadu na to, akým výzvam dnes môžeš čeliť, buď aj naďalej láskavý ku každému s kým sa stretneš.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon