Postoj podriadenosti

Postoj podriadenosti

„Kto odvracia svoje ucho, aby nepočul zákona [Boha a človeka], toho i modlitba je ohavnosťou [pre Boha].“ (PRÍSLOVIA 28:9)

Dnešný verš hovorí znepokojujúcu vec o našich modlitbách, ak nemáme správny postoj k autorite alebo ak sme vo vzbure, rebelujeme.

Bez napravenia v skutočnosti nemôžeme rásť ani dospievať. Ak rebelujeme voči pravidlám spoločnosti, dopravným nariadeniam alebo voči akejkoľvek inej forme autority, potom máme s našimi postojmi oveľa vážnejší problém, než si myslíme. Potrebujeme usilovne odstraňovať z našich postojov a správania rebéliu! Prečo? Pretože ak sa odmietneme podriadiť svetskej autorite, potom nie sme podriadení Božej autorite. Je to neposlušnosť a bude nám brániť v tom, aby naša modlitba bola efektívna.

Boh ma umiestnil do služby niekoho iného na niekoľko rokov, kým mi dovolil mať svoju vlastnú službu. Musela som sa naučiť, ako byť pod autoritou. Nebolo to pre mňa ľahké. Nie vždy som súhlasila s rozhodnutiami, ktoré boli prijaté. Nie vždy som mala pocit, že sa so mnou zaobchádza spravodlivo. Jednou z lekcií, ktorú ma Boh naučil je, že nie sme prípravní stáť v autorite, kým nevieme, ako byť pod autoritou.

Možno budete chcieť zvýšenie platu alebo povýšenie v práci, no pravidelne svojho šéfa ohovárate a kritizujete. To je forma vzbury a môže brániť vášmu napredovaniu. Maj submisívny prístup a potom uvidíš odpovede na svoje modlitby a jasnejšie budeš počuť Boží hlas.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Všetko, čo je od teba v živote požadované, nemusí byť voči tebe férové, ale nakoniec Boh vždy prinesie spravodlivosť.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon