Potrebujeme to, čo má Ježiš

Potrebujeme to, čo má Ježiš

„Spočinie na ňom Duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a hrdinskej sily, duch známosti a bázne Hospodinovej.“ (IZAIÁŠ 11:2)

Boh hľadá ľudí, ktorí vo svojom živote budú zjavovať Jeho prítomnosť. Budú to ľudia, ktorí Ho poslúchajú v každej maličkosti. Poslušnosť nám zabráni, aby sme si poškvrnili svoje svedomie a udrží nás v živote pre Božiu slávu.

Vieme, že dnešný verš je proroctvom o Ježišovi. Ak v nás prebýva Duch Ježiša a žije skrze nás, potom si budeme užívať všetko, čo má On. Budeme mať múdrosť, porozumenie, moc a poznanie.

V prítomnosti týchto cností sa problémy stávajú zanedbateľnými. Ak sme poslušní vedeniu Ducha, nemusíme žiť v zmätku. Pán nám rýchlo poskytne radu, dá nám múdrosť, porozumenie a silu, ak budeme voči Nemu úctiví a podriadení.

Ľudia, ktorí chcú mať porozumenie, chcú počuť Boží hlas a chcú mať od Neho múdrosť, a poznanie, musia byť nielen úctiví, ale musia mať aj bázeň pred Bohom. Nazval nás svojimi priateľmi, dokonca svojimi synmi a dcérami, ale máme si Ho vážiť svojou úctivou poslušnosťou.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Všetko, čo od teba Boh požaduje, je pre tvoje vlastné dobro, preto sa Mu dnes a každý deň rýchlo, a poslušne podriaď.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon