Povedz: „Ďakujem Ti“

Povedz: „Ďakujem Ti“

„Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky!“ (1. KRONIK 16:34)

Vďakyvzdanie by malo byť trvalou súčasťou nášho života. Je to niečo, čo vytvára atmosféru, v ktorej môže Boh rozprávať. Je to druh modlitby a malo by z nás vytekať prirodzeným spôsobom, ktorý je čistý a jednoduchý. Každý večer si môžeme nájsť čas a poďakovať Bohu za veci s ktorými nám v ten deň pomohol. Mali by sme však aj neustále „vydychávať“ jednoduchú modlitbu vďaky vždy, keď Ho vidíme pracovať na našich životoch, alebo keď nám žehná. Napríklad: „Pane, ďakujem Ti za dobrý spánok,“ alebo „Bože, ďakujem Ti, že moja návšteva u zubára nebola taká bolestivá, ako som si myslela, že by mohla byť,“ alebo „Otče, ďakujem Ti, že si mi pomohol urobiť dnes dobré rozhodnutia,“ alebo „Pane ďakujem Ti, že ma stále povzbudzuješ.“

Boh je k nám vždy dobrý, vždy verný a vždy v našich životoch usilovne pracuje, aby nám všemožne pomáhal. Musíme na to reagovať tak, že Mu povieme, že si Ho vážime a ceníme si všetko, čo pre nás robí. Mali by sme Mu ticho ďakovať vo svojich srdciach a mali by sme tiež vyslovovať svoju vďačnosť nahlas, pretože nám to pomôže zostať v uvedomení si Božej lásky, ktorú nám preukazuje svojou dobrotou.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Poďakuj dnes Bohu za dvadsať vecí skôr než Ho požiadaš o čokoľvek iné.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon