Pracujeme spolu

Pracujeme spolu

„Lebo tak, ako máme v jednom tele mnohé údy, ale jako údy nemajú všetky toho istého úkonu, tak aj my mnohí sme jedným telom v Kristovi (Mesiášovi), ale jednotlive jedni druhých údami [vzájomne závislé na sebe].“ (RIMANOM 12:4-5)

Dnešné verše nás učia o rozmanitosti darov darovaných jednotlivcom. Všetci sme časťami jedného tela Kristovho a On je Hlavou. Vo fyzickej oblasti musia všetky časti tela byť prepojené s hlavou, ak má telo dobre fungovať. Rôzne časti fyzického tela spolupracujú, nežiarlia na seba a navzájom nesúťažia. Ruky pomáhajú nohám, aby sa obuli. Nohy dovedú telo kamkoľvek potrebuje. Ústa hovoria za zvyšok tela. Na tele je veľa údov, nemajú rovnakú funkciu, ale všetky spolupracujú na jednom cieli. Duchovné telo Kristovo by malo fungovať rovnakým spôsobom. To je dôvod, prečo Duch Svätý použil príklad fyzického tela, keď inšpiroval Pavla, aby napísal knihu Rimanom.

Keď sa pokúšame fungovať iným spôsobom, ako nás Boh stvoril a určil aby sme fungovali, budeme v našich životoch zažívať tlak. Ak ale robíme to, k čomu nás Boh povolal, zažívame radosť, uspokojenie a zadosťučinenie. Potrebujeme spolupracovať s Duchom Svätým, aby sme objavili naše jedinečné určenie a potom urobiť všetko, čo môžeme, aby sme ho naplnili. Keď vás Boh obdaroval alebo vám umožnil niečo urobiť, budete v tom dobrí. Nájdite si niečo, v čom ste dobrí a začnite to robiť.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Ak chceš byť použitý Bohom, potom nájdi potrebu a naplň ju.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon