Prečo prišiel Ježiš

Priblížte sa k Bohu, a priblíži sa vám. Umyte ruky, hriešnici, a očistite srdcia, vy, ktorí ste dvojej mysle. – JAKUB 4:8

Chcem, aby si si niečo všimol v hore uvedenom verši. Všimni si, že nám hovorí, aby sme sa najprv priblížili k Bohu a potom prestali hrešiť.
Je veľa ľudí, ktorí to robia opačne. Myslia si, že nemôžu ani prísť k Bohu, ani s Ním mať vzťah a ani nemôžu byť kresťanmi dovtedy, kým neprekonajú svoje problémy v živote. Snažia sa sami seba dať do poriadku, aby boli dosť dobrí na vzťah s Ním.

To však nie je správne. Dôvod, prečo Ježiš prišiel je, že bez Neho nikdy nemôžeme byť dosť dobrí. Musíme mať Ježiša vo svojich životoch. Jeho smrť a Jeho preliata krv zaplatila za naše hriechy – splatila dlh, ktorý dlhujeme.

Neexistuje spôsob, akým by sme sa mohli očistiť od hriechu, kým sa nepriblížime k Bohu cez meno Ježiš. Boh túži, aby si sa dnes k Nemu priblížil. Nezdrž sa tým, že veríš lži, že sa najprv musíš očistiť od hriechu. Choď radšej k Bohu a dovoľ Mu, aby ťa očistil obeťou, ktorú za teba Ježiš urobil.

Modlitba

Bože, prichádzam k Tebe vďaka Ježišovej krvi, ktorá ma očisťuje od môjho hriechu. Ďakujem Ti za Tvoje odpustenie. Odmietam žiť v hanbe, pretože viem, že sa k Tebe môžem teraz priblížiť a prijať Tvoju lásku a odpustenie.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon