Pripomeň Bohu Jeho Slovo

Pripomeň Bohu Jeho Slovo

„Na tvoje hradby, Jeruzalem, ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc, nikdy nesmú mlčať; vy, ktorí [sú Jeho služobníci a skrze vaše modlitby] upozorňujete na Hospodina [na Jeho zasľúbenia], nedoprajte si pokoja!“ (IZAIÁŠ 62:6)

Dnešný verš nás nabáda, aby sme Bohu pripomínali zasľúbenia, ktoré nám dal. Jedným z najlepších spôsobov ako to urobiť, je modliť sa a pripomínať Mu Jeho Slovo. Božie Slovo je pre Neho mimoriadne cenné a malo by byť aj pre nás. Koniec, koncov, On k nám rozpráva skrze svoje Slovo a je to tiež dôveryhodný spôsob ako môžeme počuť Jeho hlas. V skutočnosti Amplified Biblia (Anglický preklad Biblie – pozn. prekladateľa) prekladá Žalm 138:2 takto: „Budem sa klaňať voči Tvojmu svätému chrámu a chváliť Tvoje meno za Tvoju milujúcu lásku a vernosť, lebo si vyvýšil nad všetko svoje meno a svoje slovo a svoje slovo si vyvýšil nad všetko svoje meno!“ (doslovný preklad z anglického jazyka – pozn. prekladateľa). Tento verš naznačuje, že Boh vyvyšuje svoje Slovo dokonca aj nad svoje meno. Ak On si ho ctí do takej miery, aj našou prioritou musí byť poznanie Slova, štúdium Slova, láska k Slovu, zakorenenie Slova v našom srdci a začlenenia Slova do našich modlitieb.

Ak si ctíme Slovo a podriaďujeme sa Mu tak, ako som to práve opísala, „zostávame“ v Ňom (pozri Ján 15:7). Zostávať v Slove a dovoliť Slovu, aby v nás prebývalo, priamo súvisí s dôverou v modlitbu a s odpoveďou na naše modlitby. Keď sa modlíme Božie Slovo, je menej pravdepodobné, že sa budeme modliť za veci, ktoré pre nás nie sú Božou vôľou. Ježiš Kristus je živé Slovo (pozri Ján 1:1-4), a keď zostávame v Slove, zostávame v Ňom – a to prináša nevýslovnú silu do našich modlitieb.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Božie Slovo obnovuje tvoju myseľ a učí ťa myslieť tak, ako myslí Boh.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon