Prístup ku všetkému

Prístup ku všetkému

„Skrze ktorého sme dostali aj [náš] prístup (vstup) vierou do tejto milosti (stavu Božej priazne), v ktorej [pevne a bezpečne] stojíme, a chválime sa nádejou slávy Božej.“ (RIMANOM 5:2)

Všetko v našom duchovnom živote závisí od našej osobnej viery v Boha a nášho osobného vzťahu s Ním. Samozrejme, osobný vzťah s určitosťou zahŕňa schopnosť počuť Jeho hlas. Tento vzťah si môžeme užívať, pretože Ježišova smrť na kríži nám dáva slobodný a neobmedzený prístup k nášmu nebeskému Otcovi a naša viera nám umožňuje mať s Ním dôverný a dynamický vzťah.

Milujem Efežanom 3:12 a nedávno som to študovala. Píše sa tam: „v ktorom máme smelosť (odvahu a dôveru) a prístup (bezvýhradný prístup k Bohu v slobode a bez strachu) v dôvere skrze jeho vieru.“ Keď som nad týmto veršom rozmýšľala, bola som nadšená, keď som si uvedomila, že ako obyčajní ľudia máme voľný (slobodný) prístup k Bohu prostredníctvom modlitby, môžeme počuť Jeho hlas, kedykoľvek chceme alebo potrebujeme. Môžeme sa k Nemu priblížiť bez výhrad, bez strachu a s úplnou slobodou. Aké úžasné to je! Osobná viera v Boha otvára dvere k neobmedzenej pomoci od Neho a k neobmedzenej komunikácii s Ním.

Príďte k Boh s dôverou, že vás miluje a želá si mať s vami spoločenstvo. Nielen, že chce počuť niečo od vás, ale chce s vami aj hovoriť.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Očakávaj, že budeš počuť od Boha a budeš vedený Jeho Svätým Duchom.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon