Rob dobrú prácu

Rob dobrú prácu

„Lebo sme jeho [vlastným] dielom, stvorení v Kristu Ježišovi [novonarodení] nato, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil (naplánoval), aby sme v nich chodili.“ (EFEŽANOM 2:10)

Keď som pred rokmi začala kráčať s Bohom v dôvernejšom vzťahu, čakala som, že budem mať od Neho špeciálne potvrdenie pre všetko, čo som chcela robiť – až kým som sa nenaučila, že Jeho Duch prebýva vo mne, aby konal dobré skutky. Na začiatku môjho chodenia s Bohom som mala na srdci dať desať dolárov jednej žene v núdzi. Tri týždne som nosila túto túžbu vo svojom srdci, kým som sa konečne pomodlila: „Bože, naozaj mi hovoríš, aby som dala tejto osobe peniaze? Urobím to, ak si to naozaj Ty!“ Desať dolárov bolo vtedy veľa peňazí a nechcela som ich niekde dať bez toho, aby som mala jasné vedenie od Boha.

On so mnou rozprával jasne a odpovedal: „Joyce, aj keby som to nebol naozaj Ja, nebudem sa na teba hnevať, ak niekoho požehnáš!“

Jedným z ovocí toho, že Duch Boží žije v nás, je dobrota (Galaťanom 5:22-23). Z tohto dôvodu túžime byť dobrí k ľuďom. Boh povedal Abrahámovi, že ho chce požehnať, aby mohol byť požehnaním pre ostatných (pozri Genezis 12:2). Predstavte si, aké by to bolo úžasné, keby sme sa dostali do bodu, kde našou službou Bohu bude, že budeme robiť iných šťastných.

Svet je plný ľudí, ktorí majú potreby. Vždy sa nájde niekto, kto potrebuje povzbudenie. Niekto potrebuje opatrovateľku k deťom, pomoc s prevozom alebo finančnú pomoc. Zistila som, že ak trávim čas s Bohom, cítim silnú túžbu niekomu pomôcť. Naučila som sa, že túto túžbu mi dáva Boh. Boh je dobrý a keď s Ním trávime čas, chceme robiť dobré veci pre ostatných.

Každý deň poproste Boha, aby vám ukázal, koho môžete požehnať a nezabudnite, že tam kde je láska, zostáva aj Boh (pozri 1.Ján 4:12).

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Využi každú príležitosť, aby si urobil niečo dobré.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon