Rozhodni sa Mu odovzdať

Rozhodni sa Mu odovzdať

„Lebo ktorých vopred poznal… aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho Syna…“ (RIMANOM 8:29, SEB)

Podľa dnešného verša, je jedným z Božích cieľov v našom živote, aby sme sa stali podobnými Ježišovi. Chce, aby sme sa čoraz viac podobali na Ježiša v myšlienkach, slovách, v spôsobe akým sa správame k ľuďom, v našom osobnom živote a v našich skutkoch. Naša premena sa nestane z večera do rána. Je to proces, pre ktorý sa musíme rozhodnúť a vybrať si ho.

Nezabudnite, že včerajší verš, Rimanom 12:2 hovoril: „Prosím vás teda, bratia, pre rôzne [všetko] milosrdenstvo Božie, žeby ste ta dali svoje telá [všetky svoje údy a schopnosti] v živú obeť svätú…“ To znamená, že musíme urobiť premyslené rozhodnutie odovzdať sa Bohu. Boh nám dal slobodnú vôľu a jediný spôsob, ako Mu budeme navždy patriť, je slobodne sa Mu odovzdať. On nás nikdy nebude nútiť milovať Ho alebo Mu slúžiť. Bude s nami rozprávať, viesť nás a nabádať, ale rozhodnutie odovzdať sa Mu vždy nechá na nás.

Boh stvoril ľudské bytosti, nie roboty a nepokúsi sa nás naprogramovať tak, aby sme sa správali určitým spôsobom. Dal nám slobodu robiť svoje vlastné rozhodnutia – a chce, aby sme si Ho vybrali sami. Chce, aby sme každý deň pred Neho ochotne položili svoje životy a povedali: „Bože, nech sa stane Tvoja vôľa, nie moja.“ Táto krátka, jednoduchá modlitba je mimoriadne silná, ak ju myslíte vážne a predstavuje druh úplného odovzdania sa, ktoré Boh požaduje. Ak Boh s vami rozprával alebo jednal v nejakej veci, povzbudzujem vás nenechávať svoje odovzdanie sa na neskôr. Rozhodnite sa nasledovať Jeho hlas a odovzdať sa Mu dnes. Poproste Ho, aby bol vašou silou a pamätajte si, že skrze Neho dokážete všetky veci.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Urob dnes rozhodnutie odovzdať sa Bohu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon