Ružové okuliare a lupy

Preto si neomluviteľný, ó, človeče, každý, kto súdiš, lebo v čom súdiš iného, sám seba odsudzuješ, lebo robíš to isté sám ty, ktorý súdiš. – RIMANOM 2:1

Keď premýšľame a rozprávame o tom, čo všetko je zlé u ostatných ľudí, zvyčajne sme oklamaní svojím vlastným správaním. Ježiš nám prikázal, aby sme sa neznepokojovali tým, čo všetko nie je dobré u iných, keď sme na tom oveľa horšie (pozri Matúš 7:3-5).

Biblia nám jasne hovorí, že ak súdime iných, často ich súdime za veci, ktoré aj my sami robíme!

Raz som sa pýtala Boha, prečo si myslíme, že ak my niečo robíme, je to v poriadku, ale ak to isté urobí niekto iný, tak ho súdime. Pán prehovoril k môjmu srdcu a povedal: „Joyce, na seba sa pozeráš cez ružové okuliare, ale na druhých cez lupu.“

To je pravda! Ospravedlňujeme svoje správanie, no ak niekto iný urobí to isté, čo urobíme my, často sme nemilosrdní.

Povzbudzujem ťa, aby si zvrátil tento proces – zmýšľaj len to najlepšie o ostatných, no na svoj vlastný život hľaď cez lupu. Dovoľ Bohu, aby najskôr jednal s tebou, a potom sa naučíš, ako pomáhať druhým biblickým spôsobom.

Modlitba

Duchu Svätý, namiesto toho, aby som skúmal životy iných, pomôž mi preskúmať môj vlastný život. Viem, že s Tvojou pomocou môžem napraviť svoje problémy a nájsť pozitívne a zdravé spôsoby, ako pomôcť ostatným rásť.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon