Si nedoslýchavý?

Si nedoslýchavý?

„… Lebo ja som sa naučil vystačiť (byť spokojný do tej miery, že ma to neruší ani neznepokojuje) s tým, čo mám. Viem sa aj uskromniť a viem žiť i v hojnosti. Vo všetkom a do všetkého som zasvätený: byť sýty aj hladovať, mať hojnosť aj trieť núdzu.“ (FILIPANOM 4:11-12, SEB)

Vždy sme ochotní nasledovať Ducha Svätého do požehnania, avšak môžeme byť aj „nedoslýchaví“, ak Jeho vedenie znamená, že musíme ísť po ceste, na ktorej nedostaneme to, čo chceme.

Po svojom obrátení a krste v Duchu Svätom Pavol počul od Ducha o niektorých ťažkostiach, ktoré bude musieť znášať (pozri Skutky 9:15-16). Pavol prešiel mnohými ťažkými situáciami, ale počas svojho života bol aj požehnaný. Napísal veľkú časť Nového zákona z Božskej inšpirácie. Mal videnia, prijímal anjelské návštevy a mnoho iných úžasných vecí. Musel však tiež nasledovať vedenie Ducha Svätého, aj keď ho to neviedlo k vlastnému požehnaniu. Počul a poslúchol Boží hlas, bez ohľadu na to, či to bolo alebo nebolo pohodlné, vhodné alebo nevhodné, v jeho prospech alebo v jeho neprospech.

V dnešnom verši Pavol písal o tom, že je spokojný, či už sa teší z požehnania alebo čelí problémom. V nasledujúcom verši vyhlásil, že všetko môže urobiť skrze Krista, ktorý mu dáva silu. Bol posilnený na dobré časy, aby sa z nich radoval a zachoval si správny postoj, ale aj na ťažké časy, aby ich prešiel a zachoval si aj uprostred nich správny postoj.

Duch Svätý nás vedie v dobrých aj v ťažkých časoch. Môžeme sa na Neho spoľahnúť bez ohľadu na to, čo sa v našom živote deje.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Boh je ten istý bez ohľadu na to, aké sú tvoje okolnosti a vždy je hodný chvály a vďačnosti.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon