Skutočná obeť

Skutočná obeť

„Nech oslavujú Hospodina pre jeho milosť a pre jeho divy pred synmi človeka, (lebo nasycuje prahnúcu dušu a hladovitú dušu naplňuje dobrým).“ (ŽALM 107:8-9)

Dúfam, že ste zažili s Bohom chvíle, ktoré boli pre vás nesmierne uspokojivé. Len On je jediný, kto naozaj dokáže uspokojiť túžbu duše, takže nestrácajte čas prázdnymi skutkami.

Bez ohľadu na to, čo vlastníme, kam smerujeme alebo čo robíme, nič iné ako Boh nás nemôže skutočne uspokojiť. Peniaze, cestovanie, domy a nábytok, oblečenie, úžasné príležitosti, manželstvo, deti a mnoho ďalších požehnaní, toto všetko môže byť vzrušujúce a urobiť nás šťastnými. Ale šťastie je založené na tom, čo sa deje v danom okamihu, zatiaľ čo skutočná radosť, ktorú Boh chce, aby sme mali, je založená na vnútornom uistení, ktoré je úplne nezávisle od vonkajších okolností.

Nikdy nebudeme spokojní, ak nebudeme vo všetkom dávať Boha na prvé miesto, ale ak to urobíme, potom On pridá veci, po ktorých túžime (pozri Matúš 6:33).

Míňame čas a peniaze, a robíme si plány, aby sme sa o seba postarali fyzicky. Väčšinou jeden deň vieme, čo budeme jesť nasledujúci deň. Rovnako ako musíme kŕmiť svoje prirodzené telá, musíme sa tiež kŕmiť duchovne. Častokrát si myslíme, že môžeme mať skvelý vzťah s Bohom bez toho, aby sme sa sýtili Jeho Slovom a napĺňali Jeho prítomnosťou. Hľadajte Ho aspoň tak usilovne, ako hľadáte fyzické jedlo.

Boli sme stvorení, aby sme mali živý, vitálny vzťah s Bohom a každému z nás bude niečo chýbať, ak ten vzťah nebudeme mať. Ak si urobíme čas, aby sme ho trávili v Božom Slove a tešili sa z Jeho prítomnosti, potom zakúsime neustále hlboké uspokojenie.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Kŕm svoju dušu tak dobre, ako kŕmiš svoje telo.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon