Spoločenstvo: Tajné miesto

Spoločenstvo: Tajné miesto

„aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom – milosťou ste spasení.“ (EFEŽANOM 2:5)

Spoločenstvo s Bohom je služba nášmu životu. Obnovuje nás, nabíja nám, tak povediac, baterky. Sme stvorení byť silní prostredníctvom jednoty a spoločenstva s Bohom – dostatočne silní, aby sme odolali útokom nepriateľa našej duše (pozri Efežanom 6:10-11).

Keď máme spoločenstvo s Bohom, sme na tajnom mieste, kde sme chránení pred nepriateľom. Žalm 91:1 o tomto mieste hovorí, ale taktiež hovorí o tom, že tí, ktorí tam prebývajú, porazia každého nepriateľa: „Kto býva v úkryte Najvyššieho, odpočíva v tôni Všemohúceho [ktorého moc nemôže žiaden nepriateľ poraziť].“

Verím, že tým tajným miestom je Božia prítomnosť. Keď sme v Jeho prítomnosti a máme s Ním spoločenstvo, zažívame Jeho pokoj. Satan jednoducho nevie, čo má robiť s veriacim, ktorý zostáva stabilným bez ohľadu na okolnosti. Niekedy je to ťažké, ale silu, aby sme boli stabilní, čerpáme vtedy, keď máme spoločenstvo s Bohom prostredníctvom Jeho Ducha.

Spoločenstvo s Bohom si vyžaduje čas, ale je to dobre strávený čas. Udržuje vás silnými, takže vás nemôžu zničiť neočakávané výzvy. Príslovie 18:14 hovorí: „Duch muža vydrží chorobu, ale kto znesie zroneného ducha?“ Nečakajte, kým budete mať problémy, aby ste zosilneli, zostaňte silní!


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Bez ohľadu na to, čomu práve teraz v živote čelíš, skrze Krista máš víťazstvo!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon