Študuj Božie Slovo, počuj Boží hlas

Študuj Božie Slovo, počuj Boží hlas

„Usiluj sa postaviť pred Boha ako osvedčený (preverený skúškami), ako pracovník, ktorý sa nepotrebuje hanbiť a správne podáva [správne zaobchádza a vyučuje] slovo pravdy.“ (2.Timoteovi 2:15, ECAV)

Každý, kto chce počuť Boží hlas, musí byť študentom Slova. Akýkoľvek zo všetkých možných spôsobov, ktoré si Boh môže vybrať, aby k nám rozprával, nikdy nebude v rozpore s písaným Slovom, pre ktoré sa používa grécke slovo „logos“. Jeho hovorené slovo sa v gréckom jazyku označuje ako „rhema“. Boh špeciálne dáva do každej situácie Jeho logos. Jeho rhema (hovorené slovo k nám) sa v Biblii nemusí nachádzať slovo za slovom, ale vždy bude podporené písaným Slovom. Týmto spôsobom Biblia potvrdzuje, či to, čo počúvame je, alebo nie je od Boha.

Napríklad logos – písané slovo, nám nehovorí, kedy si máme kúpiť nové auto alebo aký typ auta to má byť. Aj keď nám Slovo nedáva konkrétne pokyny na kúpu automobilu, veľa hovorí o múdrosti. Ak si myslíme, že sme „počuli“, že si máme kúpiť určitý typ auta a potom si uvedomíme, že táto kúpa by nás dostala do dlhu na mnoho rokov, ľahko zistíme, že kúpiť to auto by nebolo múdre a hlas, o ktorom sme si mysleli, že sme počuli, nebol Boží.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Logos + rhema = múdrosť.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon