„Telo je slabé“, ty však nemusíš byť

Bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia! Duch síce je hotový, ale telo je krehké. – MATÚŠ 26:41

Noc predtým, ako bol Ježiš ukrižovaný, zhromaždil učeníkov v Getsemanskej záhrade a mal len jednu prosbu: „ Bdejte (venujte zvýšenú pozornosť, buďte opatrní a aktívni) a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia! Duch síce je hotový, ale telo je krehké.“ (Matúš 26:41).

Jediné, čo učeníci mali robiť, bolo bdieť a modliť sa. Oni však zaspávali. Na druhej strane, Ježiš sa modlil a anjel Ho posilňoval v duchu, aby Ho uschopnil zvládnuť kríž. Učeníci sa nemodlili – spali – a tým ukázali, že telo je naozaj slabé.

Tento príbeh mi ukazuje kritický význam modlitby. Ako kresťania by sme si mali uvedomiť, že bez každodennej modlitby a bez komunikácie s Bohom, nemáme vôbec nič.

Všetci zápasíme so životom prežívaným podľa nášho „slabého tela“, ale ak sa modlitba stane našou prioritou, tak Boh nás posilní v duchu, a potom prekonáme obmedzenia tela.

Na akú moc sa dnes spoliehaš? Svoje telo? Alebo zažívaš Božiu moc, ktorú nám Boh dáva, keď k Nemu prichádzame?

Modlitba

Bože, ďakujem Ti za silu, ktorú mi dávaš, keď sa modlím. Viem, že bez Teba som slabý, preto sa rozhodujem neustále prichádzať k Tebe v modlitbe, vediac, že Tvoja sila je pre mňa viac než dostatočná.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon