Účel Viery

Účel viery

Buďte triezvi, bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev [v krutom hlade] a hľadá, koho by zhltol. Vzoprite sa mu pevní vo viere [proti nemu, keď prichádza, zakorenený, etablovaný, silný, nehybný a odhodlaný]… 1.Peter 5:8-9

Častokrát robíme chybu, keď sa pokúšame použiť vieru, aby sme sa dostali na miesto, kde je úplná sloboda od problémov. Účelom viery však nie je vždy nás držať preč od ťažkostí. Mnohokrát je účelom viery preniesť nás cez problémy. Keby sme nikdy nemali problémy, nikdy by sme nepotrebovali žiadnu vieru.

Máme pokušenie utiecť pre problémami, ale Pán hovorí, že nimi prejsť musíme. Dobrou správou je, že On zasľúbil, že cez problémy nikdy nebudeme musieť prechádzať sami. Vždy tu bude On, aby nám pomohol. On nám povedal: „neboj sa, lebo ja som s tebou…“ (Izaiáš 41:10).

Z našej každodennej skúsenosti sa môžeme naučiť stáť si za svojim a účinne odolávať diablovi. Naučiť sa byť stabilní v ťažkých časoch je jedným z najlepších spôsobov, ako sa priblížiť k Bohu a prekonať akékoľvek ťažkosti, ktorým by sme mohli čeliť. Boh je s vami, aby vám pomohol, tak sa nevzdávajte!


Diabol to vzdá, ak uvidí, že sa ty nepoddáš.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon