V Duchu, so Slovom

V Duchu, so Slovom

„Nech sa priblíži môj krik pred tvoju tvár, Hospodine! Daj mi rozumieť podľa svojho slova!“ (ŽALM 119:169)

Bez ohľadu na to, aký druh modlitby sa modlíme – či už je to modlitba zasvätenia alebo odovzdania, prosby, prímluvná alebo zhody, chvály, uctievania alebo vďakyvzdania, Božie slovo je zásadnou ingredienciou. Naše modlitby budú vždy účinné, ak pripomíname Bohu Jeho Slovo a modlíme sa vo viere, že On je schopný vykonať to, čo povedal. Tiež verím, že aby bola modlitba účinná, musí byť „v Duchu“.

Na to, aby sme vo svojom duchovnom živote zostali vyrovnaní a silní, potrebujeme v modlitbách oboje – Ducha aj Slovo. Ak ľudia hľadajú nadprirodzené zážitky, alebo sa príliš zamerajú na duchovné záležitosti, môžu sa nechať oklamať a stať sa príliš emocionálni alebo dokonca blázniví. Zároveň, ak sa zamerajú len na Slovo bez toho, aby boli citliví na Ducha, môžu sa stať legalistickými a suchými. Ak to však máme zosúladené, Ducha a aj Slovo, potom začneme žiť životy, ktoré sú vyrovnané – založené na pravde a naplnené radosťou a mocou. Potrebujeme pevný základ Božieho Slova a potrebujeme nadšenie a vzrušenie Ducha. Modlitba v súlade so Slovom a v Duchu nás núti modliť sa podľa Božej vôle. Vďaka tomu, sú naše modlitby účinné a prinášajú veľké ovocie v našich životoch. Povzbudzujem vás, nech robíte čokoľvek, naplňte svoje modlitby Slovom a dovoľte Duchu Svätému, aby vás viedol. Uvidíte úžasné výsledky.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Božie slovo je mečom Ducha, je tvojou zbraňou proti satanovi. Používaj ho agresívne!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon