Víťazná kombinácia

Víťazná kombinácia

„Blahoslavený (požehnaný, šťastný, závideniahodný) človek, ktorý našiel múdrosť, a človek, ktorý nadobudol umnosti [čerpaním z Božieho Slova a životných skúsenosti].“ (PRÍSLOVIA 3:13)

Jedným z mojich obľúbených spôsobov, ako počuť od Boha, je prostredníctvom konvenčnej múdrosti a zdravého rozumu. Múdrosť vie rozlíšiť pravdu v situácii, zatiaľ čo zdravý rozum poskytuje zdravý úsudok, čo s pravdou urobiť. Považujem múdrosť za nadprirodzenú, pretože sa nevyučuje ľuďmi, je to Boží dar.

Veľa sofistikovaných, inteligentných ľudí nemá múdrosť a zdravý rozum. Božie Slovo hovorí: „Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý prosto a ochotne dáva všetkým, a dostane sa mu jej.“ (Jakob 1:5 ECAV)

Som prekvapená, koľko ľudí si myslí, že musia prestať používať zdravý rozum, aby boli „duchovní“. Duchovní ľudia neplávajú celý deň na oblaku slávy, žijú v reálnom svete a riešia reálne problémy reálnymi spôsobmi. Potrebujú reálne odpovede, rovnako ako my všetci – a tie odpovede nachádzajú v Božom Slove a sú nám zjavované skrze Ducha Svätého.

My hľadáme a Boh rozpráva, ale On je Duch múdrosti a nebude nám hovoriť niečo, čo nie je rozumné. Mnohokrát prosíme Boha, aby k nám hovoril a viedol nás, ale ak nám nedá konkrétne slovo z Písma alebo nehovorí do našich sŕdc, stále musíme žiť naše každodenné životy a robiť rozhodnutia. Boh nám nebude diktovať pri každej maličkosti ako sa máme rozhodnúť, ale dá nám múdrosť a zdravý rozum – a títo dvaja budú tvoriť víťaznú kombináciu.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Ak ty hľadáš, Boh bude hovoriť.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon