Vykroč a zisti to

Vykroč a zisti to

„Lebo sa mi tam otvorili [zasľúbené] veľké dvere činnosti [služby], ale aj protivníkov je [tam] mnoho.“ (1.KORINŤANOM 16:9, SEB)

Niekedy, jediným spôsobom ako objaviť Božiu vôľu, je praktizovať to, čo ja nazývam „vykročenie a zistenie“. Ak som sa za určitú situáciu modlila a stále neviem, čo mám robiť, jednoducho len urobím krok viery. Boh mi ukázal, že dôverovať Mu je ako stáť pred automatickými dverami v supermarkete. Môžeme stáť a pozerať na dvere celý čas, ale dvere sa neotvoria, kým neurobíme krok vpred a tým nespustíme mechanizmus, ktorý ich otvorí.

Sú obdobia, kedy musíme urobiť krok viery vpred, aby sme zistili, čo by sme mali urobiť. Niektoré dvere sa otvoria hneď ako urobíme krok viery a niektoré sa neotvoria nikdy, bez ohľadu na to, čo robíme. Keď Boh otvára dvere, potom nimi prejdite. Ak Boh dvere neotvorí, potom sa uspokojte s tým, že sa musíte vybrať iným smerom. Nedovoľte však strachu, aby vás držal v úplnej nečinnosti.

Vo verši pre dnešok Pavol spomína dvere príležitostí, ktoré má pred sebou a zároveň spomína aj „mnohých protivníkov“, takže si musíme byť istí, že si opozíciu nezamieňame so zatvorenými dverami.

Pavol a jeho spolupracovníci, Sílas a Barnabáš, pri hľadaní Božej vôle nesedeli a nečakali, kým sa objaví anjel alebo vízia z neba. Urobili kroky v smere, ktorý považovali za správny. Boh im často otváral dvere, no boli aj chvíle, keď ich zavrel. Toto ich ale neodradilo. Jednoducho len pokračovali vo viere a zisťovali, čo od nich Boh chce, aby urobili.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Kráčaj odvážne cez dvere, ktoré pre teba Boh otvoril a nedaj sa odradiť, keď niektoré z nich Boh zatvorí.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon