Z vnútra von

Z vnútra von

„Celá je slávna dcéra kráľova vnútri v paláci [je všetko slávne]; jej rúcho je z tkaniva zo zlata.“ (ŽALM 45:13)

Počas vianočného obdobia sú vo výkladoch obchodov často žiarivé, lesklé darčeky s dokonalými uviazanými mašličkami. Tieto darčeky môžu vyzerať veľmi lákavo, ale ak by sme ich otvorili, vo vnútri by sme nič nenašli. Sú prázdne, len na „ukážku“. Naše životy môžu byť rovnaké ako krásne zabalené balíčky, vo vnútri ktorých ale nie je nič hodnotné. Navonok môžu naše životy vyzerať atraktívne alebo dokonca pre ostatných závideniahodné, ale vo vnútri môžeme byť suchí a prázdni. Navonok môžeme vyzerať duchovne, ale vo vnútri môžeme byť bezmocní, ak nedovolíme Duchu Svätému urobiť si svoj dom v našich srdciach.

Verš na dnešok zdôrazňuje dôležitosť vnútorného života. Boh do nás dáva Ducha Svätého, aby pracoval na našom vnútornom živote – našich postojoch, našich reakciách, motivácii, prioritách a iných dôležitých veciach. Keď sa podriaďujeme Kristovi vo svojich najskrytejších bytostiach, vycítime, keď k nám rozpráva a zakúsime Jeho spravodlivosť, pokoj a radosť, ktoré sa vynárajú z nášho vnútra a zmocňujú nás k hojnému životu (pozri Rimanom 14:17).

Duch Svätý žije v našom vnútri, aby sme sa čoraz viac podobali Kristovi, a aby nás napĺňal svojou prítomnosťou a vedením. Budeme mať niečo, o čo sa môžeme podeliť s ostatnými, niečo, čo vychádza z hĺbky jadra našej bytosti a je cenné, silné a život dávajúce každému, s kým komunikujeme.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Zameraj sa na svoj vnútorný život oveľa viac, než na vonkajšok.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon