Zasvätený život

Zasvätený život

„… K tebe, ó, Hospodine, pozdvihujem svoju dušu.“ (ŽALM 25:1)

Milujem ráno pozdvihovať svoje ruky a modliť sa modlitbu zasvätenia, ktorá sa nachádza vo verši pre dnešok. Vlastne hovorím slová: „K Tebe, Pane, prinášam svoj život.“ Toto skutočne definuje zasvätenie – úplne dobrovoľné odovzdanie sa Pánovi. V modlitbe zasvätenia mu hovoríte: „Tu som, Bože. Odovzdávam sa Ti, nie iba moje peniaze, ale aj seba. Nielen jednu hodinu v nedeľu ráno, ale seba. Nie len časť môjho dňa, ale seba. K Tebe, Pane, prinášam celý svoj život. Položila som to pred Teba. Rob so mnou čo chceš. Hovor dnes so mnou a skrze mňa. Dotýkaj sa ľudí dnes skrze mňa. Dnes urob zmeny vo svete skrze mňa. Nevlastním nič, som len správca. Všetko, kým som a všetko čo mám pochádza od Teba a je Ti dnes k dispozícii Pane.“

Keď niečo zasväcujeme, oddeľujeme to pre Božie použitie. Preto, keď zasväcujeme naše životy, obraciame sa chrbtom k našim telesným túžbam, svetským hodnotám, telesnému mysleniu, nedisciplinovanému životu, zlým návykom a všetkému ďalšiemu, čo nie je v súlade s Božím Slovom. Zatvárame svoje uši pred hlukom sveta a otvárame ich pred Božím hlasom. Zámerne vytvárame odstup medzi sebou a bezbožnými vecami, takže sme pripravení a dostupní, aby nás Boh mohol použiť. Zasvätenie nie je ľahké, ale tá disciplína a obeť, ktorú si to vyžaduje, stojí za to.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: : Povedz dnes Bohu: „Tu som.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon