Žiarlivá láska

Žiarlivá láska

„Alebo či sa nazdáte, že nadarmo hovorí Písmo: Až po závisť žiada ducha, ktorému spravil príbytok v nás?“ (JÁKOB 4:5)

Dnešný verš zahŕňa skutočnosť, že Duch Svätý chce, aby bol vítaný v našich životoch. V skutočnosti túži po spoločenstve s nami.

Podľa Jakuba 4:4, ktorý predchádza dnešnému veršu, keď venujeme väčšiu pozornosť svetu, ako Bohu, Boh sa na nás pozerá, ako na nevernú manželku, ktorá má nezákonnú lásku so svetom a porušuje manželstvo s Ním. Aby sme Mu zostali verní, niekedy musí odstrániť konkrétne veci z našich životov, ak vidí, že nás tieto veci od Neho oddeľujú.

Ak dovolíme, aby sa práca dostala medzi Boha a nás, môžeme ju stratiť. Ak nás od Neho oddeľujú peniaze, možno sa budeme musieť naučiť, že je lepšie ak máme menej peňazí a majetku, ako by sme mali byť odcudzení Bohu. Ak nášmu vzťahu s Bohom Otcom prekáža úspech, môžeme namiesto povýšenia stratiť svoju pozíciu. Ak dáme našich priateľov na prvé miesto pred Boha, môžeme niektorých z nich stratiť.

Množstvo ľudí si neuvedomuje, že nikdy nedostanú veci, ktoré chcú len preto, že v skutočnosti nedávajú Boha na prvé miesto. Boh na nás žiarli, chce byť na prvom mieste v našich životoch. Nič iné tam nemôže byť.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Požiadaj Boha, aby z tvojho života odstránil čokoľvek, čo zaberá miesto, ktoré patrí len Jemu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon