Ba Vũ Khí Hữu Hiệu Của Bạn

2 Cô-rinh-tô 10:3, “ Vì chúng tôi dầu sống trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác thịt.”

Qua chiến lược kỹ lưỡng và sự lừa dối tinh vi, Satan nỗ lực chiến nghịch với bạn và giữ bạn trong não trạng thất bại. Nhưng Chúa đã ban cho bạn các vũ khí thuộc linh để sử dụng nghịch lại hắn. Đây là ba vũ khí thuộc linh chính bạn có thể sử dụng để đánh đuổi kẻ thù.

  1. Lời Chúa. Hãy nhận Lời Chúa qua sự giảng luận, dạy dỗ, đọc và nghiên cứu Kinh Thánh cá nhân. Hãy tiếp tục ở trong Lời cho tới khi nó trở thành sự khải thị được ban cho bởi sự thần cảm của Thánh
  2. Ngợi. Điều này đánh bại ma quỷ nhanh hơn và hiệu quả hơn bất cứ kế hoạch chiến trận nào khác, nhưng phải là sự ngợi khen thật từ tấm lòng, chứ không chỉ đầu môi chót lưỡi hay nghi lễ tôn giáo.
  3. Cầu nguyện. Cầu nguyện là mối quan hệ với Chúa; đó là sự truyền thông với Ngài, xin Ngài giúp đỡ và nói chuyện với Ngài về bất cứ điều gì trong lòng của bạn. Nó cũng bao gồm việc yên lặng trong sự hiện diện của Chúa, lắng nghe Ngài phán với lòng bạn. Để có đời sống cầu nguyện hiệu quả, chúng ta phải kiện toàn mối quan hệ thân mật, cá nhân với Chúa. Hãy biết rằng Ngài yêu bạn và Ngài muốn giúp đỡ bạn.

Có một cuộc chiến đang diễn ra, nhưng Chúa đang chiến đấu bên cạnh bạn và đã ban cho bạn các vũ khí bạn cần. Hãy sử dụng chúng để khiến Satan ba chân bốn cẳng bỏ chạy!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, cảm ơn Ngài rất nhiều đã ban cho con các vũ khí thuộc linh con cần để chiến đấu với kẻ thù. Với sự giúp đỡ của Ngài, con biết con có thể giành phần thắng cuộc chiến hôm nay!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon