Hãy Dứt Khoát

Hãy Dứt Khoát

Gia-cơ 5:12, “Nhưng thưa anh chị em của tôi, trên hết mọi việc, đừng thề thốt; đừng chỉ trời, chỉ đất hay chỉ bất kỳ vật gì khác mà thề. Nhưng đối với anh chị em, phải thì nói phải, không thì nói không, để anh chị em khỏi bị kết án.”

Ởtrong sự không dứt khoát là một tình trạng thống khổ và chắc chắn không phải là một bông trái của đời sống giản dị. Sứ đồ Gia-cơ đã nói người hai lòng không vững vàng trong mọi đường lối mình.

Việc không dứt khoát vì bạn sợ bạn sẽ đưa ra những quyết định sai sẽ chẳng đưa bạn đến đâu cả. Theo bạn thì chúng ta lãng phí bao nhiêu thời gian khi ta không thể quyết định?

Chúng ta thường suy nghĩ nhiều về các lựa chọn phía trước chúng ta trong khi chúng ta chỉ cần đưa ra một quyết định và để nó ở đó. Có thể đây là một ví dụ đơn giản, nhưng hãy suy nghĩ về nó: Khi bạn đứng trước tủ đồ vào buổi sáng và nhìn hết quần áo của bạn, chỉ cần chọn và mặc vào. Đừng đi qua đi lại cho tới khi bạn trễ giờ làm!

Để tôi khích lệ bạn bắt đầu đưa ra các quyết định mà không nghĩ lại hay lo lắng về các chọn lựa bạn đưa ra. Đừng hai lòng và thiếu dứt khoát vì việc nghi ngờ các quyết định của bạn sau khi bạn quyết định sẽ cướp đi sự vui mừng khỏi mọi việc bạn làm. Hãy đưa ra những quyết định tốt nhất mà bạn có thể và tin cậy Chúa về phần kết quả.


Cầu nguyện để bắt đầu

Thánh Linh ơi, cảm ơn Ngài vì chỉ cho con thấy sự không dứt khoát chẳng đưa con đến đâu cả. Xin giúp con phải thì nói phải và không thì nói không. Con biết con không thể đi sai khi con đưa ra các quyết định tốt nhất con có thể và tin cậy Ngài về phần kết quả.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon