Đưa Ra Những Quyết Định Khó

Đưa Ra Những Quyết Định Khó

Hê-bơ-rơ 4:15, “Vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội.”

Điều quan trọng là cần đưa ra những lựa chọn đúng, đặc biệt giữa lúc tổn thương, nản lòng, thất vọng và bối rối-khi lựa chọn đúng là chọn lựa khó khăn để đưa ra. Khi mọi sự căng thẳng, chúng ta tự nhiên thích đi con đường ít sự kháng cự nhất. Nhưng đó chính là những giây phút khi việc đưa ra lựa chọn đúng có thể tạo ra một sự khác biệt tuyệt vời. Vì để gặt các kết quả đúng trong cuộc sống, bạn phải làm đúng khi bạn cảm thấy không muốn.

Điều kì diệu đối với tôi đó là Chúa Giê-su biết cảm giác của chúng ta. Khi Ngài trở thành một con người. Ngài đã tranh chiến với tất cả những sự thất vọng mà chúng ta tranh chiến. Ngài đã cảm thấy muốn bỏ cuộc và đi con đường dễ dàng, nhưng Ngài đã chiến thắng và đưa ra các lựa chọn khó khăn.

Khi chúng ta mệt mỏi và do dự trong quyết định của mình, chúng ta có thể biết với sự tự tin rằng chúng ta phụng sự một Đức Chúa Trời Đấng biết cái chúng ta đang trải qua. Ngài muốn giúp đỡ chúng ta và ban ân sủng cho chúng ta để chúng ta không phải tự mình đưa ra những quyết định khó khăn.

Khi bạn thấy mình căng thẳng tột bực hay sắp bỏ cuộc thì hãy nhớ rằng Chúa ở với bạn và Ngài hiểu. Hãy tìm sức mạnh để đưa ra những lựa chọn đúng ở trong Ngài.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con rất vui mừng và cảm tạ vì Ngài hiểu mọi điều con trải qua và tranh chiến. Khi con bị cám dỗ để đi con đường ít sự kháng cự nhất, con sẽ tìm thấy sức mạnh ở trong Ngài để đưa ra những lựa chọn khó.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon