Làm Hết Sức Mình

Làm Hết Sức Mình

Phi-líp 1:10, “Để anh chị em nhận biết điều gì là tốt đẹp nhất và được trong sạch, không có gì đáng trách cho đến ngày của Chúa Cứu Thế.”

Chúa là tối ưu. Là các đại diện của Ngài, chúng ta cũng nên tối ưu.

Nên điều quan trọng là chúng ta cố gắng hết mình trong mọi việc mà chúng ta bắt tay làm. Chúng ta phải được thúc đẩy để làm hết sức mình trong bất cứ việc gì chúng ta bắt đầu hoàn tất. Phao-lô khích lệ chúng ta học để xem trọng điều nào tối ưu và có giá trị thật (Phi-líp 1:10). Khi chúng ta biến sự tối ưu thành một lối sống, chúng ta sẽ có sự vui mừng của Chúa và thành các tấm gương tốt cho thế gian.

Bạn phải gieo sự tối ưu để gặt một mùa gặt tối ưu. Chúng ta không thể mong các kết quả tối ưu trong cuộc sống khi chúng ta không có cuộc sống tối ưu. Kinh Thánh dạy chúng ta hãy kiện toàn sự siêng năng, vững vàng và quyết tâm-tất cả điều này sẽ giúp chúng ta sống cuộc đời tối ưu.

Tôi khích lệ bạn làm hết sức mình với bất kỳ dự án hay hoạt động nào mà Chúa đã đặt để trên bạn. Hãy siêng năng. Đừng bỏ dở công việc, nhưng hãy hoàn tất những gì bạn bắt đầu bằng khả năng tốt nhất của bạn. Hãy tập trung để vững vàng và quyết tâm. Hãy cam kết với các kết quả tối ưu.

Chúa tôn trọng thái độ tối ưu. Hãy chọn làm hết sức mình, và Ngài sẽ luôn ban năng quyền cho bạn trong quá trình đó.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con muốn sống cuộc đời tối ưu. Xin hãy thêm sức cho con và giúp con làm hết sức mình trong mọi hoàn cảnh với sự vững vàng, siêng năng và quyết tâm.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon