Hãy Hào Phóng Và Vui Mừng

Hãy Hào Phóng Và Vui Mừng

2 Cô-rinh-tô 9:7, “Mỗi người nên quyên góp theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hoặc do ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu mến người dâng hiến một cách vui lòng.”

Là những Cơ Đốc nhân, chúng ta phải là những người hào phóng, cho đi bất cứ cái gì có thể bất cứ khi nào có thể. Và điều đó không chỉ có nghĩa là tiền bạc-chúng ta có thể cho sự giúp đỡ, sự khích lệ, thời gian, các ta-lâng và sự tha thứ.

Điều này có nghĩa chúng ta không thể để sự ích kỷ chen ngang. Rất nhiều người keo kiệt, cứ bám giữ tài sản của mình và sợ cho đi. Có người không keo kiệt trong hành động, nhưng keo kiệt trong tấm lòng, dâng hiến vì họ cảm thấy bị ép, không phải vì họ thật sự muốn. Nhưng đây không phải là cách Chúa kêu gọi chúng ta dâng hiến, ban cho. 2 Cô-rinh-tô 9:7 bảo ta, Mỗi người nên quyên góp theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hoặc do ép buộc, vì Đức

Chúa Trời yêu mến người dâng hiến một cách vui lòng.

Nếu bạn suy nghĩ về điều đó, khi chúng ta dâng đời sống mình cho Chúa, mọi thứ chúng ta có dẫu sao cũng là của Ngài-nó không còn thuộc về chúng ta. Chúng ta phải là những người dâng hiến, sử dụng các tài nguyên của chúng ta theo cách Ngài muốn.

Hôm nay, hãy dâng hiến cách vui mừng. Nó đẹp lòng Chúa, và những người dâng hiến cách vui vẻ là hạnh phúc, thỏa nguyện và rất hiệu quả.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con quyết định và định chí trong lòng ngay bây giờ trở thành một người dâng hiến vui mừng. Xin hãy chỉ cho con cách dâng hiến rời rộng cho Ngài và những người trong đời sống con hôm nay.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon