Sự Phân Biệt Là Chìa Khóa Để Có Lương Tâm Trong Sạch

Công Vụ 24:16, “Do đó, tôi luôn luôn cố gắng giữ lương tâm không chê trách trước mặt Đức Chúa Trời và loài người.”

Điều cực kỳ quan trọng là giữ lương tâm của bạn thánh sạch vì không thứ gì có thể ngăn bạn vui hưởng cuộc sống nhiều cho bằng mặc cảm.

Trong Công Vụ, Phao-lô đã nói rằng ông đã đeo đuổi sự kỷ luật và tránh các tham muốn thế gian để ông sống không chỗ trách và tự do khỏi tội lỗi trước mặt Chúa. Điều tương tự áp dụng cho chúng ta. Việc bước đi trong sự tự tin của một lương tâm thánh sạch sẽ giữ chúng ta tự do và hạnh phúc.

Việc đó nghe dễ dàng khi liên quan tới những vấn đề rõ ràng, đúng sai, nhưng còn những lĩnh vực không rõ ràng của cuộc sống thì sao? Làm thế nào để giữ lương tâm thánh sạch khi chúng ta không biết chắc đâu là lựa chọn đúng và đâu là lựa chọn sai? Nếu chúng ta tình cờ phạm tội mà không biết thì sao? Tôi đã thấy rằng sự phân biệt của Chúa giải quyết được nan đề này.

Ơn phân biệt là sự thông hiểu thuộc linh, và đó là chìa khóa để sống với một lương tâm thánh sạch. Nó cần sự thực hành, nhưng nó chỉ đơn giản bao gồm việc để ý đến tấm lòng của bạn. Chúa sẽ cho bạn biết khi nào bạn không được làm cái gì đó mà sẽ đem đến mặc cảm sau này.

Tôi khích lệ bạn sống làm sao để giữ lương tâm thánh sạch. Đừng làm những việc bạn biết bạn không được làm, và phụ thuộc vào ơn phân biệt của Chúa khi bạn đối diện một vấn đề mà bạn không biết chắc. Ngài sẽ không bao giờ dẫn dắt bạn sai trật đâu.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì ơn phân biệt của Ngài. Xin giúp con chú ý đến tiếng phán êm dịu, nhỏ nhẹ của Ngài phán với lòng con để con có thể sống làm sao giữ lương tâm của con tự do và thánh sạch trước mặt Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon