Chống Đối Càng Nhiều, Cơ Hội Càng Lớn

Chống Đối Càng Nhiều, Cơ Hội Càng Lớn

1 Cô-rinh-tô 16:9, “Vì một cánh cửa lớn và đầy hứa hẹn đang rộng mở cho tôi mặc dầu cũng có nhiều chống đối.”

Mỗi lần Chúa đặt một ý tưởng mới trong lòng chúng ta hay cho chúng ta một ước mơ, khải tượng hoặc thách thức mới cho cuộc sống chúng ta, kẻ thù sẽ ở đó để chống đối chúng ta.

Chúa liên tục gọi chúng ta lên các cấp độ mới. Một số dường như lớn và quan trọng; còn số khác tương đối nhỏ hay không quan trọng. Dù trường hợp nào đi nữa, khi chúng ta đạt đến một cấp độ mới với Chúa, chúng ta sẽ đối diện một cấp độ chống đối mới từ kẻ thù, ma quỷ.

Tuy nhiên, kèm theo sự chống đối là cơ hội. Và Chúa luôn ở với chúng ta, vì thế ta không cần phải sợ hãi. Một số điều có thể quá lớn với chúng ta, nhưng với Chúa không gì là không thể. Ngài không ngạc nhiên hay bị làm cho sợ bởi bất cứ thứ gì, có Ngài chúng ta có thể hoàn tất bất kỳ thách thức nào đặt trước chúng ta.

Nếu bạn quyết tâm đạt đến các cấp độ mới Chúa đang gọi bạn đến, thì đừng bỏ cuộc lúc gặp sự chống đối. Mà hãy biết rằng sự chống đối càng lớn thì cơ hội ở trước mặt bạn càng lớn. Hãy can đảm và lấy sự dạn dĩ và can đảm từ Thánh Linh, vì Ngài luôn ở với bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, xin đừng để con do dự khi đối diện sự chống đối. Con biết Ngài có những kế hoạch lớn cho con và sự chống đối lớn đó có nghĩa là một cơ hội lớn. Con tin cậy Ngài và con biết Ngài có thể dẫn con tới các cấp độ đức tin mới, phục vụ người khác qua tình yêu của Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon