Đừng Nhượng Bộ Sự Tự Thương Hại

Đừng Nhượng Bộ Sự Tự Thương Hại

Giê-rê-mi 29:11, “Đức Giê-hô-va phán: ‘Vì Ta biết chương trình mà ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hy vọng.”

Tự thương hại là cảm xúc hủy hoại và tiêu cực. Nó che mắt chúng ta không nhìn thấy các phước hạnh và khả năng trước mặt chúng ta và nó cướp hy vọng của chúng ta cho hôm nay lẫn ngày mai. Người tự thương mại mình thường nghĩ, tại sao mình phải cố gắng làm cái gì chứ? Mình sẽ chỉ thất bại thôi.

Tự thương hại thực tế là sự thờ thần tượng vì đó là sự tập trung thái quá vào bản thân. Khi chúng ta để bản thân rơi vào tự thương hại, về cơ bản là chúng ta khước từ tình yêu của Chúa và khả năng của Ngài để thay đổi mọi sự.

Tôi khích lệ bạn không lãng phí đời mình, tự thương hại, thêm một ngày nào nữa. Khi bạn mất hy vọng và bắt đầu cảm thấy tội cho bản thân, hãy chấm dứt và nói: “Mình không cảm thấy tội cho bản thân. Có thể bây giờ mình đang ở thời kỳ khó khăn của cuộc sống, nhưng mình sẽ không ngừng hy vọng những điều tốt hơn!”

Chúa có những suy nghĩ và kế hoạch có ích cho bạn, để cho bạn hy vọng về tương lai của bạn. Nếu bạn nắm giữ chắc hy vọng của mình bằng cách giữ tập trung và đức tin vào Chúa Giê-su, những điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong đời sống bạn!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con sẽ không cảm thấy tội cho bản thân. Khi hoàn cảnh khó khăn, con sẽ nhớ Ngài lớn hơn các nan đề của con và Ngài đã chuẩn bị một tương lai tốt lành cho con. Con muốn các kế hoạch của Ngài ứng nghiệm trên đời sống con, và con đặt sự tin cậy nơi Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon