Bài kiểm tra mở

BÀI KIỂM TRA MỞ

CHÚA thử người công chính, nhưng lòng Ngài ghét kẻ ác Và kẻ ưa điều hung bạo. THI THIÊN 11:5

Đôi khi giáo viên cho học sinh làm bài kiểm tra mở. Họ được phép mở sách giáo khoa trong khi trả lời các câu hỏi. Tất cả chúng ta sẽ trải qua các bài kiểm tra. Không có ngoại lệ—mọi người đều được thử thách vào những thời điểm khác nhau trong đời. Nhưng chúng đều là những bài kiểm tra mở; câu trả lời được tìm thấy trong Sách Thánh. Bất kể chúng ta đang trải qua điều gì, Đức Chúa Trời đã cung ứng câu trả lời trong Lời của Ngài.

Đến gần Đức Chúa Trời qua Lời Ngài trong lúc khó khăn ban cho chúng ta sức mạnh và câu trả lời mà chúng ta cần. Đức Chúa Trời thường cho phép chúng ta trải qua một nơi khó khăn bởi vì Ngài đang thử thách, kéo căng và củng cố chúng ta. Trong những lúc như vậy, Sa-tan tấn công tâm trí chúng ta, nói với chúng ta những lời dối trá chẳng hạn như: “Đức Chúa Trời không yêu bạn, và nếu Ngài định giúp bạn, thì Ngài đã làm rồi. Bạn cũng có thể từ bỏ việc tin tưởng Chúa và phát triển kế hoạch trốn thoát của riêng mình.” Đây là thời gian để giữ lấy, không từ bỏ!

Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Sẽ có những ngày và những mùa mà chúng ta phải đối mặt với những thử thách. Nhưng nếu bạn chọn nương cậy nơi Chúa trong những lúc đó, bạn sẽ nhận ra rằng bạn vẫn có thể có niềm vui ngay cả trong những ngày thử thách. Sức mạnh, sự khôn ngoan và tri thức của Đức Chúa Trời, sự trưởng thành thuộc linh và tính cách được phát triển trong chúng ta khi chúng ta trải qua các thử thách.


Để lớn lên trong Chúa và làm những gì Ngài kêu gọi bạn làm, hãy chọn trung tín. Tính cách của Ngài sẽ được tiết lộ trong cuộc sống của bạn theo thời gian.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon