VƯỢT QUA

VƯỢT QUA

Kẻ ác bỏ chạy dù không ai đuổi; Còn người công chính tự tin như con sư tử. CHÂM NGÔN 28:1

Nỗi sợ hãi cướp đi niềm tin của nhiều người. Sợ thất bại, sợ con người và sợ bị từ chối là một trong những nỗi sợ hãi mạnh mẽ nhất mà Sa-tan sử dụng để cản trở chúng ta tiến bộ.

Nhưng bất kể kẻ thù gây ra nỗi sợ hãi nào cho chúng ta, điều quan trọng là phải vượt qua nó. Khi chúng ta đối mặt với sự sợ hãi, chúng ta không được nhượng bộ nó. Điều bắt buộc đối với chiến thắng của chúng ta là chúng ta quyết tâm: “Với sự giúp đỡ của Chúa, tôi sẽ vượt qua.”

Phản ứng bình thường đối với nỗi sợ hãi là nhát sợ. Kẻ thù muốn chúng ta chạy trốn; Đức Chúa Trời muốn chúng ta đứng yên và nhìn thấy sự giải cứu của Ngài. Vì sợ hãi, nhiều người không đối mặt với các vấn đề; họ để cả đời để chạy trốn. Chúng ta phải học cách giữ vững lập trường của mình và đối mặt với nỗi sợ hãi, tin chắc rằng chúng ta hơn là những người chiến thắng nhờ Đấng Christ (Rô-ma 8:37).

Nỗi sợ thất bại dày vò nhiều người. Chúng ta sợ những gì mọi người sẽ nghĩ về chúng ta nếu chúng ta thất bại. Nếu chúng ta bước ra và thất bại, một số người có thể nghe về điều đó; nhưng họ sẽ nhanh chóng quên đi nếu chúng ta quên nó đi và tiếp tục. Thà thử một cái gì đó và thất bại còn hơn là không thử gì và thành công.


Tiếp cận cuộc sống với sự can đảm. Thánh Linh của Chúa đang ở trong các bạn—vì vậy các bạn hãy quyết tâm không sợ hãi.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon