CHÚA CÓ MỘT KẾ HOẠCH TUYỆT VỜI CHO CUỘC SỐNG CỦA BẠN

CHÚA CÓ MỘT KẾ HOẠCH TUYỆT VỜI CHO CUỘC SỐNG CỦA BẠN

Thật vậy, trọn đời tôi, phúc lành và tình yêu thương sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà CHÚA đến muôn đời. THI THIÊN 23:6

Thi thiên 23 là một chương đầy quyền năng của Kinh Thánh mô tả tình trạng mà Chúa muốn chúng ta thường xuyên sống. Ngài muốn chúng ta được bảo vệ, hướng dẫn và an ủi. Ngài muốn dọn bàn tiệc phước lành trước mặt chúng ta ngay trước mặt kẻ thù của chúng ta. Ngài muốn xức dầu cho chúng ta bằng dầu vui mừng thay vì than khóc. Ngài muốn chén phước lành của chúng ta luôn tràn đầy trong sự tạ ơn và ngợi khen Ngài vì lòng nhân từ, lòng thương xót và tình yêu không bao giờ cạn của Ngài dành cho chúng ta. Và Ngài muốn chúng ta sống mỗi ngày, mỗi giây phút, an toàn trong sự hiện diện của Ngài.

Tất cả những “ước muốn” này là một phần trong kế hoạch tốt lành của Chúa dành cho mỗi chúng ta. Bất kể chúng ta có thể đã sa ngã đến mức nào, thì Ngài muốn phục hồi chúng ta lại gần gũi với Ngài và với kế hoạch đúng đắn và hoàn hảo mà Ngài có cho cuộc sống của chúng ta.

Sẽ có lợi cho mỗi người chúng ta nếu chúng ta nói với bản thân mình nhiều lần trong ngày: “Chúa có một kế hoạch tuyệt vời cho cuộc đời tôi. Tôi muốn tất cả những gì Ngài muốn cho tôi. Tôi nhận được tình yêu của Ngài và sự tốt lành của Ngài trong cuộc sống của tôi. Tôi sẽ bước đi và sống trong sự hiện diện của Chúa.”


Hãy nhớ rằng điều quan trọng nhất trong việc nhận được các phước lành của Đức Chúa Trời không phải là đức tin lớn lao của chúng ta mà là sự thành tín lớn lao của Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon