CẦU NGUYỆN NHỮNG LỜI CẦU NGUYỆN DẠN DĨ

CẦU NGUYỆN NHỮNG LỜI CẦU NGUYỆN DẠN DĨ

Cho đến bây giờ, các con chưa hề nhân danh Ta cầu xin điều gì cả. Hãy cầu xin đi, các con sẽ nhận được để các con hưởng trọn niềm vui. GIĂNG 16:24

Những lời cầu nguyện hiệu quả nhất là những lời cầu nguyện dạn dĩ. Những lời cầu nguyện này được cầu nguyện bởi những tín đồ cá biệt và có sự dạn dĩ để đến trước mặt Chúa và thực sự cầu xin những điều họ cần trong cuộc sống, không xấu hổ khi nói ra những nhu cầu của mình.
Một trong những điều quan trọng khiến người ta không mạnh dạn cầu nguyện là họ nhìn vào những gì họ đã làm sai thay vì những gì Chúa Giê-su đã làm đúng. Kinh Thánh dạy chúng ta một cách rõ ràng rằng Đức Chúa Trời “…đã làm cho Đấng Christ, Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi, để trong và nhờ Ngài, chúng ta trở nên . . . sự công bình của Đức Chúa Trời” (2Cô 5:21). Bởi vì chúng ta là công chính trong Ngài, nên chúng ta có thể mạnh dạn đến gần ngôi ân điển với những nhu cầu của mình (Hê 4:16).

Giăng 16:23–24 cho chúng ta biết rằng chúng ta có thể dạn dĩ đến trước ngôi trong danh Chúa Giê-xu. Danh của Chúa Giê-su là mạnh mẽ. Khi chúng ta sử dụng Danh Chúa Giê-su trong lời cầu nguyện của mình, đó không phải là một công thức hay bùa chú ma thuật nào đó mà chúng ta dùng để kết thúc mọi lời chúng ta cầu nguyện. Khi nhân danh Chúa Giê-su, chúng ta nói: “Thưa Cha, hôm nay con đến với Cha đại diện cho tất cả những gì của Chúa Giê-su có – chứ không phải những gì con có.”

Đừng mơ hồ hay rụt rè—hãy dạn dĩ! Bạn sẽ ngạc nhiên với câu trả lời bạn sẽ nhận được.


Chúa đang chờ đợi để làm bạn ngạc nhiên với những điều tuyệt vời – bạn đã sẵn sàng đón nhận chúng chưa?

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon