SỨC MẠNH CỦA MỘT TẤM LÒNG ĐƯỢC ĐỔI MỚI

SỨC MẠNH CỦA MỘT TẤM LÒNG ĐƯỢC ĐỔI MỚI

Ta không xét đoán như loài người xét đoán, vì loài người chỉ nhìn thấy bề ngoài, nhưng CHÚA nhìn thấy tấm lòng bên trong. 1 SAMUÊN 16:7

Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của tấm lòng. Ngài không chỉ nhìn vào bề ngoài của một người, hay thậm chí những việc mà một người làm, và đánh giá cá nhân đó theo tiêu chí đó. Con người xét đoán xác thịt, nhưng Đức Chúa Trời xét đoán tấm lòng.

Có thể làm việc thiện mà vẫn có thái độ tấm lòng sai trật. Cũng có thể làm sai một số việc nhưng trong lòng vẫn có tấm lòng ngay thẳng. Đức Chúa Trời có xu hướng sử dụng một người có tấm lòng nhân hậu và có ít nan đề hơn là sử dụng một người dường như có tất cả nhưng lại có một tấm lòng độc ác.

Điều rất quan trọng là chúng ta phải chạm đến đời sống nội tâm và thái độ tấm lòng của mình, cách chúng ta cảm nhận và suy nghĩ về mọi việc (điều mà Kinh Thánh gọi là người giấu kín trong lòng), nếu chúng ta muốn nghe tiếng Chúa và sống gần gũi trong mối quan hệ với Ngài.


Khi Đức Chúa Trời tìm cách đề bạt một người nào đó, Ngài chọn một người vừa lòng Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon